Loslaten kan je persoonlijke groei ondersteunen. Wat betekent loslaten voor jou en voor jouw coachees? Wat houdt loslaten tegen? Hieronder een werkvorm die jou en je cliënten helpt om ‘ja’ te zeggen tegen de roep van deze tijd om los te laten.

Doel: Steun bieden aan het proces van loslaten. Rust en ontspanning vinden.
Aanvangssituatie: Er zijn minimaal 25 foto’s uitgespreid met de beeldkant naar boven. De coach/trainer heeft onderstaande tekst voor elke deelnemer 1x gekopieerd.
Groepsgrootte: 1 -10

Als ik dat waar ik naar verlang
achterna ren zijn mijn dagen
een hel van stress en angst

als ik stil zit op mijn plek van geduld
vloeit alles wat ik nodig heb naar me toe,
zonder moeite

hieruit heb ik begrepen dat datgene
waarnaar ik verlang, ook verlangt
naar mij.

Rumi

OPDRACHT
1) Lees onderstaande tekst in stilte door gedurende 2 minuten.
2) Kies een beeld bij de tekst.
3) Beantwoord schriftelijk de volgende vragen:
* Wat betekent deze tekst voor mij?
* Hoe (bv mediteren, wandelen etc.), waar (ergens thuis, buiten, anders?) en wanneer (dagelijks, wekelijks? welk tijdstip?) ga ik de boodschap in deze tekst concreet in de praktijk brengen?
* Welke periode neem ik daarvoor? Een week, een maand, 3 maanden? Benoem het concreet.
4) Kies een foto die jou gaat steunen in dit proces en schrijf enkele ondersteunende woorden bij de foto. Je kunt ook de eerste foto hiervoor gebruiken.
5) Wissel in twee-tallen je intenties uit. Voor individu: bespreek het met je coach.
6) Neem de foto’s en de tekst mee (of maak er een foto van met je mobiel) en zet ze neer op een goed zichtbare plaats als ’anker’ om dagelijks naar terug te keren.
7) Laat het onderwerp aan het einde van de door jouw gekozen periode terugkomen en ‘oogst’ ieders ervaringen.

TIP 1: gebruik bij deze werkvorm het NIEUWE INTERACTIEVE FOTOSPEL: LAAT HET LOS!, gemaakt door coaches.

TIP 2: meer gratis werkvormen over Loslaten bekijken? Ga dan naar het blog over Leren Loslaten.